back

2015年9月6日 秋季大会一次予選 第一回戦
明大府中第二球場
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 R
日本ウェルネス 0 0 0 0 0         0
明治 0 1 5 2 2×         10
*5回コールド